Land and Building Tax

Land and Building Tax

Land and Building Tax

Land and Building Tax รู้จักกันดีพอหรือยัง ใครต้องเสียเท่าไหร่กันบ้าง?

รู้จัก Land and Building Tax ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป บ้าน แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงเขตแดนที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป SANOOK MONEY ได้ทำเป็น Q&A เพื่อเข้าใจง่ายเยอะขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ปริศนา : ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างเป็นยังไง?

คำตอบ : เจ้าของที่และก็สิ่งก่อสร้าง จะต้องเสียภาษีอากรที่ข้อบังคับกำหนดไว้ บัตร Easy Pass ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
ปริศนา : เริ่มจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างเมื่อใด?

คำตอบ : ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายช่วงเวลาการปฏิบัติงานเรื่องภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างฯ ยกตัวอย่างเช่น การเลื่อนระบุจ่ายภาษีจากเมษายน 2563 เป็นส.ค. 2563 เพื่อหน่วยงานเขตแดนมีเวลาทำงานมากเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ข้อบังคับลูกอีก 8 ฉบับยังไม่เรียบร้อย

ปัญหา : ชนิดที่ดินที่จำต้องเก็บภาษี?

คำตอบ : ที่ดินมี 4 ชนิด ดังเช่นว่า ทำการเกษตร, ที่พักอาศัย, Pool Villa อื่นๆที่ไม่ใช่ทำการเกษตร-ที่อยู่ที่อาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) แล้วก็รกร้างว่างเปล่า

ปริศนา : ที่ดินทำการเกษตรแบ่งเก็บภาษียังไง?

คำตอบ : ค่าที่ดิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% วิลล่าภูเก็ต หรือเสียภาษีอากรล้านละ 100 บาทต่อปี
ค่าที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 300 บาทต่อปี

ราคาที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 500 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% POOL VILLA PHUKET หรือเสียภาษีอากรล้านละ 700 บาทต่อปี

ราคาที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 1,000 บาทต่อปี

ปริศนา : มีข้อละเว้นสำหรับที่ดินทำการเกษตรของบุคคลปกติหรือไม่? Sale Villas Phuket (RU)

คำตอบ : มีหมายถึงไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปี แรก แปลนบ้านสองชั้น (ปี 2563-2565) รวมทั้ง ปีที่ 4 เป็นต้นไป (2556) ได้รับการงดเว้นภาษีในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร

ปริศนา : ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกรุ๊ปไหน?

คำตอบ : เก็บภาษีในกลุ่มของผู้คนที่มีบ้านมากยิ่งกว่า 1 ข้างหลัง PHUKET VILLA โดยจะละเว้นคนมีบ้านหลักแรกเพียงแค่นั้น

Land and Building Tax

ปริศนา : จำพวกที่อยู่ที่อาศัยเป็นเจ้าของที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง และก็มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัว (บ้าน+ที่ดิน) เก็บภาษียังไง?

คำตอบ : บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี อีกทั้งในกรุ๊ปบ้าน และก็บ้าน+ที่ดิน (ถ้าเกิดเป็นบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02% พอๆกับ 200 บาทต่อปี

บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน จะได้รับการละเว้น Sale Villas Phuket (RU) แม้กระนั้นเฉพาะบุคคลบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท (ส่วนบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02%)

บ้านข้างหลังหลักราคา 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน POOL VILLA PHUKET รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

ไขทุกปัญหาที่ค้างคาใจ ให้กับทุกๆท่าน

ปริศนา : กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรบ้าน-ที่ดิน?

คำตอบ : บุคคลปกติเป็นเจ้าของบ้านรวมทั้งที่ดิน PHUKET VILLA มีชื่อในทะเบียนสำมะโนครัวในวันที่ 1 ม.ค. 2563 และก็บ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านสิ่งเดียวราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี
*ในกรณีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างที่บุคคลปกติมีชื่อเป็นเจ้าขจอง แต่ว่าไม่มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวและไม่ได้ไปให้เช่า นับว่าเป็นบ้านข้างหลังอื่นจะต้องเสียภาษีอากรตามธรรมดา

ปริศนา : ชนิดที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) เก็บภาษียังไง? RENT AND BUY VILLA PHUKET

คำตอบ : ที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) แล้วก็ที่ดินรกร้างเก็บภาษีในแบบเดียวกัน ดังต่อไปนี้
ค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 3,000 บาท

ค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 4,000 บาท buy villa phuket

ค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 5,000 บาท

ค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 6,000 บาท

ค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7% RENT AND BUY VILLA PHUKET หรือเสียภาษีอากรล้านละ 7,000 บาท

*ภาษีสถานที่รกร้างว่างเปล่าปรับเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่ว่าอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

Land and Building Tax

ปัญหา : มีเงินทองหรือที่ดินอื่นใดได้รับการงดเว้นภาษีอีกไหม?

คำตอบ : เงินทองที่ได้รับการละเว้นภาษีหมายถึงเงินทองของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์สินทรัพย์ที่ใชเพื่อผลดีสาธารณะ (เมือง/เอกชน), องค์การสหประชาชาติ สถานที่ฑูต ขายวิลล่าภูเก็ต แล้วก็สมบัติพัสถานศูนย์กลางของคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร แล้วก็นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหา : ในเมื่อภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนที่การจัดเก็บภาษีบำรุงแคว้นที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขายบ้านภูเก็ต ผู้เสียภาษีเดิมจำต้องทำยังไง?

คำตอบ : นายมุ่งหมาย พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวว่า การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษี คนที่เคยเสียภาษีอากรโรงเรือนและก็ที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ และก็จำต้องเสียภาษีอากรมากขึ้นจากเดิมเพราะข้อบังคับนี้ จะได้ทุเลาภาระหน้าที่ภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่เคยเสียในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1: ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง

ปีที่ 2: ภาษีเดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง

ปีที่ 3: ภาษีเดิมปี 2562 + 75% ของส่วนต่าง

ข้อมูลต่างๆที่คุณควรจะรู้

ปัญหา : คนที่เสียภาษีอากรที่ดินควรจะปฏิบัติงานทำยังไง บ้านและสวน และก็มีขั้นตอนหรือกรรมวิธีการอะไรบ้าง?

คำตอบ : คนที่จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง จะต้องเช็กบัญชีรายการที่ดินของตัวเองให้ถูก ถ้าเกิดผิดจำต้องสามารถยื่นคำร้องต่อประธานแคว้นเพื่อขอปรับแต่งให้ถูกได้โดยทันที, ตรวจดูพื้นที่แบบประเมิน และก็จ่ายภาษีภายในช่วงเวลาที่ระบุ

ปัญหา : จะประเมินคุณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แฟลตเช่นไร ใช้หลักเกณฑ์ใดประเมิน?

คำตอบ ใช้ราคาประเมินเงินทุนของกรมธนารักษ์มาใช้ แล้วก็สำหรับปี 2563 นี้ Sale Villas Phuket (RU) ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 – 2562 มาใช้
ปริศนา : เสียภาษีอากรที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างพอดีไหน?

คำตอบ เทศบาล, หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.), จังหวัดกรุงเทพ, เมืองพัทยา (ไม่รวมหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแคว้น

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.